Symtom på KOL

KOL är en sjukdom som utvecklas långsamt och under lång tid. Det krävs vanligtvis minst 20 års rökning för att utveckla sjukdomen. Det innebär att du troligen har varit sjuk en längre tid innan symtomen blir så pass uttalade att du söker läkare. Tidiga tecken på att du har sjukdomen är andfåddhet och dålig ork, även vid mindre ansträngning.

 

Vid KOL är det vanligt att man ofta får luftvägsinfektioner. Det kan göra att du känner dig förkyld jämt. Med tiden kan du få hosta (med eller utan slem) och andnöd vid ansträngning. Pip i bröstet kan också förekomma.


Idag vet man att KOL är en systemsjukdom, alltså en sjukdom som påverkar hela kroppen och inte bara lungorna. Viktminskning, benskörhet, hjärt-kärlsjukdomar och depression är sjukdomar som kan drabba människor som har KOL. De skador som uppstått är bestående, men förloppet kan bromsas om du slutar att röka och får behandling.

 

KOL är ingen svår sjukdom att diagnosticera. I princip alla vårdcentraler i Sverige har möjlighet att låta dig göra en spirometri som är ett enkelt lungfunktionstest. Det går till så att du får andas ut maximalt i ett rör som är kopplat till en liten apparat. Det är framför allt två mått doktorn tittar på; den mängd luft du klarar av att blåsa ut på en sekund, och den totala mängd luft du kan blåsa ut i ett helt andetag. Det finns inte alltid ett samband mellan förlorad lungfunktion och upplevda symtom. En del kan känna sig besvärsfria trots att de förlorat en hel del av sin lungkapacitet.